วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  
ปีงบประมาณ 2555  

1 งานแผน
2 งานพัสดุ
3 งานการเงิน
4 แผนก/งาน

>> จัดทำโดย ทีมงาน ไอ ที วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร <<